fbpx

Privacyverklaring

->Privacyverklaring
Privacyverklaring 2020-12-11T09:38:19+00:00

Dit is het privacy beleid van VerandaMaximaal (hierna te noemen “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres De Amert 305, 5462 GH Veghel. VerandaMaximaal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73547476. Dit privacy beleid legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.verandamaximaal.nl (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer je onze Website bezoekt met jouw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijp je en ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Ons privacy beleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Via webformulieren waarmee je gegevens aan ons verstrekt, verzamelen we een of meerdere gegevens uit onderstaande lijst:

  • E-mailadres
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Communicatie tussen VerandaMaximaal en jou (wij mogen je dienst-gerelateerde e-mails sturen)

Log file informatie
Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als je onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van jouw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die je bezoekt, de tijd en datum van jouw bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door jouw Computer, onze Website, de webpagina’s die jij bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op jouw harde schijf of in het geheugen van jouw Computer. Cookies kunnen jouw Computer of de bestanden die op jouw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over jouw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om jou als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in jouw webbrowser om je te identificeren. Hierdoor worden jouw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. Je kunt volledig voorkomen dat Google Analytics jou herkent, door de cookies uit te schakelen in jouw browser.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot jouw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om jouw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, jou en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over jou kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

VerandaMaximaal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, VerandaMaximaal kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen jou en VerandaMaximaal. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging
Jouw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer jouw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart VerandaMaximaal persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wil over hoe lang jouw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met info@verandamaximaal.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer je inzage wil in jouw persoonsgegevens, als je jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als je jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde dan kun je contact opnemen met VerandaMaximaal door een e-mail te sturen naar info@verandamaximaal.nl of een brief te sturen aan:

VerandaMaximaal
Thorvaldsenlaan 2C
5623 BM Eindhoven

Wijzigingen
VerandaMaximaal kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit privacy beleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact
Wanneer je vragen hebt over dit privacy beleid, dan kun je contact opnemen met VerandaMaximaal door een e-mail te sturen naar info@verandamaximaal.nl.

×

Hallo!, welkom bij Veranda Maximaal.

×